Рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар, бақылау жұмыстары, аударма қызметі, практика бойынша есеп.

line decor
  
line decor

ЖАҢАЛЫҚТАР


Дипломдық және курстық жұмыстар тапсырыспен жазамыз! Біздің курстық жұмыстар сапалы әрі бағасы тиімді!

10-нан астам курстық, дипломдық жұмыстар алсаныз 50% жеңілдік бар!!! Егер сіз курстық немесе дипломдық жұмысқа тапсырыс бергеннен кейін, өзіңізбен 5 досыңызды алып келсеңіз 50% жеңілдікке ие боласыз!!!


ІЗДЕУ
БАЙЛАНЫС
8702-500-66-13

diplomdar@yandex.kz

zhamila_nysanova@mail.ru

Шымкент қаласы,
Қазыбек би көшесі,
Дүйсенбі-Сенбі 9.00-20.00

География, Геология, Астрономия, Туризм, Археология, Архитектура пәндерінен жазылған дипломдық жұмыстар

АтауыЖыл
Қазақстан Республикасындағы туристік кластердің қалыптасуы: мәселелері мен болашағы2011
«Қазақстанның туристік ресурстарының әлеуеті және оларды ұтымды пайдалану мәселелері»2012
Географиялық заңдылықтар негізінде Жамбыл облысының ауыл шаруашылығын кластерлік жүйеде дамыту2011
Қазақстанда танымды турларды ұйымдастыру тарихи-мәдени ескерткіштердің ролі2012
«Туристік кәсіпорындардың маркетингтік жарнама негіздері» Жоспар; I. «Мади Тур» ЖШС-нің маркетингтік қызметімен экономикалық құндылық анализі. 1.1 «Мади Тур» ЖШС- не жалпы сипаттама. 1.2 «Мади Тур» ЖШС-н басқаруды ұйымдастыру құрылымы.2010
«Көкшетау–Бурабай аймағындағы курортты-рекреациялық шаруашылықтың дамуы».2011
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ – ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ТУРИЗМГЕ ЫҚПАЛЫ2011
ӘКТАС ЖЕР ҚОЙНАУЫН БАҒАЛАУ2011
БАЯНАУЫЛ ҰЛТТЫҚ ПАРКІ ДЕМАЛЫС ПЕН ТУРИЗМДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ОРТАЛЫҒЫ2011
Биіктік белдеулік атауларының ғылыми негізі мен халықтық атаулардың сәкестігі 2010
Іле Алатауы және Жетісу Алатауының мұздықтануы мен жіктелуі 2010
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕМДІК-САУЫҚТЫРУ ОРЫНДАРЫНА БАҒА БЕРУ2012
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН ТЕРРИТОРИЯЛАРЫ («АЛТЫН-ЕМЕЛ» ҰЛТТЫҚ САЯБАҒЫ МЫСАЛЫНДА)2012
ҚАЗАҚСТАННЫҢ РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ АЙМАҚТАРЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ2012
Оңтүстік Қазақстан облысында шитті – мақта өндіру
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН ТЕРРИТОРИЯЛАРЫНДА ТУРИЗМДІ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ2012
Орман ресурстарын экономикалық-геграфиялық тұрғыдан бағалау мен тиімді пайдалану жолдары
«Қазақстан Республикасындағы туристік рыноктағы маркетингтің даму деңгейі мен оның болашағы»2010
АҚМОЛА ОБЛЫСЫНДАҒЫ ДАМЫҒАН ТУРИЗМНІҢ ОРТАЛЫҚТАРЫ МЕН РЕКРЕАЦИАЛЫҚ РЕСУРСТАРЫ2012
Географияны оқытуда оқу-құрал жабдықтарымен жұмыс жасаудың әдістемесі 2012
ІЛЕ АЛАТАУЫНЫҢ НЕОТЕКТОНИКАЛЫҚ ҚОЗҒАЛЫСТАРЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ2012
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘУЕ КӨЛІГІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ2012
Қазақстан территориясындағы фаунаның таралу ерекшеліктері2013
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ТУРИЗМІН ДАМЫТУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ2011
СЫРДАРИЯ ӨЗЕНІНІҢ ТӨМЕНГІ АЛАБЫНДАҒЫ ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІК ЖАҒДАЙДАҒЫ АГРОЛАНДШАФТАРДЫҢ ҚҰРЫЛУЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ЕТУІ 2013
ЭКOНOМИКAЛЫҚ ГЕOГРAФИЯ КУРCЫНДA МOДУЛЬДIК ТЕХНOЛOГИЯCЫН ҚOЛДAНУ ЖӘНЕ ТӘЖIРИБЕЛIК ЖҰМЫCТAРДЫҢ НӘТИЖЕCI2013
"Шетелдіктерге қазақтың киіз үйімен оның жиһаздарьш таныстыру әдістемесі"2010
«Алтын Керуен» ЖШС-нің қызметінің экономикалық көрсеткіштерін талдау2010
«Қазақстан-2030» жолдауының басымдықтары мен стратегиялары
«Қазақстанның туристік ресурстарының әлеуеті және оларды ұтымды пайдалану мәселелері»2011
«Оқушыларды туристік өлкетану іс-әрекеттері арқылы қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу»2010
«РОБИНЗОН» ТУРИСТІК ФИРМАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ДАМУ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ДЕҢГЕЙІ2010
«ЯССАУИ» ТУРФИРМАСЫНЫҢ МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ2010
2АҚМОЛА ОБЛЫСЫНДАҒЫ ДАМЫҒАН ТУРИЗМНІҢ ОРТАЛЫҚТАРЫ МЕН РЕКРЕАЦИАЛЫҚ РЕСУРСТАРЫ2010
АҚТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ ТУРИЗМ ЖАҒДАЙЫ2011
Ақтөбе облысындағы туризмнің дамуы2011
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ТУРИЗМНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ2011
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ – ГЕОГРАФИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ2011
АЛАТАУ ДУАНДЫҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ – ЖЕТІСУ ӨҢІРІН ОТАРЛАУДАҒЫ ЖАҢА КЕЗЕҢ2012
Алматы қаласының негізгі экскурсиялық нысандары2012
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ТУРИЗМ ДАМУЫНЫҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ2011
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ГИПСОМЕТРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ГЕОМОРФОЛОГИЯЛЫҚ КАРТАЛАРЫН ҚҰРАСТЫРУ2012
Алтай тауының экологиялық мәселелеріне қатысты факторлар.2010
АНТРОПОГЕНДІК БЕДЕР ТИПТЕРІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ӘСЕР ЕТУШІ ФАКТОРЛАР 2013
Арыс ауданының экономикалық-географиялық жағдайы
Астана қаласының географиялық, саяси-экономикалық орны2011
Ауыл-село тұрғындарының әлеуметтік- мәдени дамуы 2010
Әктас жер қойнауын бағалау
ӘУЕ КӨЛІГІНІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМДЕГІ МӘНІ2010
ӘУЕ КӨЛІГІНІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМДЕГІ МӘНІ 2011
Балқаш-Алакөл алабының гидрологиялық тұрғыдан зерттелуі 2010
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ҚАРЛЫ БОРАННЫҢ ПАЙДА БОЛУЫНЫҢ КЛИМАТОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫ 2011
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ГЕОМОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЗЕРТТЕУДЕ ӘУЕҒАРЫШТЫҚ СУРЕТТЕРДІ ҚОЛДАНУ2012
БАЯНАУЫЛ ҰЛТТЫҚ ПАРКІ ДЕМАЛЫС ПЕН ТУРИЗМДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ОРТАЛЫҒЫ2011
БУРАБАЙ ҰЛТТЫҚ ТАБИҒАТ ПАРКІНІҢ ЛАНДШАФТТЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2012
Бурабай ұлттық табиғат паркінің ландшафтық ерекшеліктері2010
География сабақтарында инновациялық технологияларды пайдаланудың ғылыми негіздері.Материктер мен мұхиттар географиясын оқытуда модульдік технологиясын пайдалану әдістемесі 2012
Географиялық оқытудағы практикалық жұмыстардың орны, олардың білім алудағы маңызы 2010
Географияны оқытуда оқу-құрал жабдықтарымен жұмыс жасаудың әдістемесі 2013
ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫСЫ. ЖЕР БЕДЕРІНІҢ ГЕОМОРФОЛОГИЯЛЫҚ ТИПТЕРІ2013
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ДІНИ ТУРИЗМ САЛАСЫ2011
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ДІНИ ТУРИЗМ САЛАСЫ. 2012
Европаның ергежейлі мемлекеттері
Еліміздегі табиғат ресурстарының пайдалану бағыты
Емдік ресурстарға талдау жасау 2011
ЕРТІС ӨЗЕНІ - СЕМИЯРСК БЕКЕТІ СУ РЕСУРСТАРЫН БАҒАЛАУ2011
ЕРТІС ӨЗЕНІ АЛАБЫНЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНА СИПАТТАМА2011
ЕРТІС ӨЗЕНІНІҢ ЖЫЛДЫҚ АҒЫНДЫ ҮЛЕСТІРІМІ 2011
Жамбыл облысы су бассейнінен суды пайдалану жағдайы2012
Жамбыл облысы су көздерінің экологиялық мониторингі.Жамбыл облысындағы су көздерінің экологиялық жағдайын зерттеу нәтижелері.2012
Жамбыл облысы территориясын геоэкологиялық аудандастыру мен табиғатын үйлестірү2009
Жамбыл облысы территориясын геоэкологиялықаудандастыру мен табиғатын үйлестірү2011
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНДА ЕМДІК ТУРИЗМНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ2011
Жамбыл облысындағы туристік қызметтің даму жолдары (Жамбыл облысының мәліметтері бойынша)2010
Жамбыл облысының әлеуметтік – экономикалық жағдайы2011
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ ЛАНДШАФТТАРЫ ЖӘНЕ ФИЗИКАЛЫҚ-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ АУДАНДАСТЫРУ 2012
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ ТАБИҒАТЫ МЕН ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫҚ АУДАНДАСТЫРЫЛУЫ2013
Жамбыл облысының табиғаты мен геоэкологиялық аудандастырылуы 2010
ЖАҺАНДАНУ – ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ МЕН МОДЕРНИЗАЦИЯ ҮРДІСТЕРІНІҢ ЖАЛҒАСЫ РЕТІНДЕ: ЖАПОН МӘДЕНИЕТІНІҢ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАНУЫ 2012
Жер бақылау және жер бағалау ерекшеліктері
Жер кадастрын құқықтық реттеу
Жетісу Алатауының пайдалы қазбалары 2010
ЖЕТІСУ АЛАТАУЫНЫҢ ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРЫ2012
ЖЕТІСУ АЛАТАУЫНЫҢ ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРЫ2013
ЖЕТІСУ АЛАТАУЫНЫҢ СОЛТҮСТІК-ОРТАЛЫҚ ЖОТАСЫНА ФИЗИКАЛЫҚ-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ СИПАТТАМА 2012
ЗАЙСАН ОЙПАҢЫНЫҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ГЕОМОРФОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫСЫ2013
Зайсан ойпаңының неотектоникасы2011
Іле Алатауының терістік беткейінің геологиялық қүрылымы мен геоморфологиялық сипаттамасы 2010
Карьер алабын ашу және оның құрылысы
Каспий теңізінің құрлықтық шельфінің минералды ресурстарын игерудің құқықтық мәселелері2012
Каспий маңы ойпатының пайдалы қазбалары2010
Каспий теңізі құрлықтық шельфінің минералды ресурстарын игерудің құқықтық мәселелері
Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі бойынша келіссөздердің жаңа кезеңі2010
Кен мен кен қыртыстарының морфологиялық және сапалық сипаттамасы
Кен орнының физикалық – геологиялық сипаттамасы2010
Қазақстан Республикасындағы мұнайгаз кешенінің дамуы2010
Қазақстан территориясындағы фаунаның таралу ерекшеліктері2012
ҚАЗАҚСТАН АУМАҒЫНДАҒЫ АҢШЫЛЫҚ ЖАЙЫЛЫМДАР2012
Қазақстан аумағындағы қорықтар
ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ ТМД ЕЛДЕРІНДЕГІ ЖАЙ МЕКЕННІҢ ПАЙДА БОЛУ КЕЗЕҢДРІ2010
ҚАЗАҚСТАН ЖЕРІНДЕГІ ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫ2012
Қазақстан туризм дамуындағы көліктің маңызы 2010
Қазақстан туризм дамуындағы көліктің маңызы 2010
ҚАЗАҚСТАН ТУРИЗМІНІҢ ДАМУЫНДА ҚАПШАҒАЙ АЙМАҒЫНЫҢ РӨЛІ2012
Қазақстанда және Жамбыл обылысында қонақүй бизнес дамуын талдау2010
Қазақстанда табиғат ресурстарын пайдалану жолдары
Қазақстандағы ішкі туризм дамуының мүмкіншіліктері
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ІШКІ ТУРИЗМ ДАМУЫНЫҢ МҮМКІНШІЛІКТЕРІ2010
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ІШКІ ТУРИЗМ ДАМУЫНЫҢ МҮМКІНШІЛІКТЕРІ2012
Қазақстандағы ішкі туризмнің дамуы.2010
Қазақстандағы қар мен мұз ресурстары2010
Қазақстандағы туризмнің проблемалары мен дамуы
Қазақстандағы туризмнің проблемалары мен дамуы2012
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОНИМДІК ПОРТРЕТІ: ТАНЫМДЫҚ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ БЕЙНЕ2011
Қазақстанның рекреациялық аймақтарының сипаттамасы2010
Қазақстанның рекреациялық аймақтаының сипаттамасы2010
Қазақстанның су ресурстарымен қамтамасыз етілу жағдайы 2012
Қазақстанның су ресурстарымен қамтамасыз етілу жағдайы 2013
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҮСТІ МЕТАЛЛУРГИЯСЫНЫҢ КАРТАСЫН ҚҰРАСТЫРУ (ҚАРА ЖӘНЕ ТҮСТІ) 2011
ҚАЛА ДАМУЫНЫҢ ШОЛУ ЭКСКУРСИЯЛАРҒА ТИГІЗЕР ӘСЕРІ 2012
Қарағанды облысында табиғи және антропогендік ресурстарын рекреациялық тұргыдан бағалау2010
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ТУРИСТІК – РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ РЕСУРСТАРЫ2012
Материктер мен мұхиттар географиясын оқытуда модульдік технологиясын пайдалану әдістемесі 2013
Монолог және оның түрлері, функционалдық, стилистикалық қызме2010
ОЙЫЛ ӨЗЕНІ АЛАБЫНЫҢ НЕГІЗГІ ӨЗЕНДЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ АҒЫНДЫ ҮЛЕСТІРІМІН ЕСЕПТЕУ2012
ОҢТҮСТІК ЖӘНЕ ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК АГРАРЛЫҚ САЯСАТ 2011
Оңтүстік Қазақстан аймағының экономикалық-географиялық жағдайы2010
Оңтүстік Қазақстан облысы аймақтарының экологиялық жағдайы 2010
Оңтүстік Қазақстан облысы аймақтарының экологиялық жағдайы 2011
Оңтүстік Қазақстан облысы топономиясының физикалық-географиялық астарлары 2010
Оңтүстік Қазақстан облысы физикалық-географиялық жағдайының топономиялық жүйеде бейнелеу заңдылықтары2010
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНА ЖАЛПЫ ФИЗИКАЛЫҚ-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ СИПАТТАМА2010
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН ТЕРРИТОРИЯЛАРЫНДА ТУРИЗМДІ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ2011
Оңтүстік Қазақстан облысының жер ресурстары
Оңтүстік Қазақстан облысының физикалық географиялық жағдайы2010
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ӨҢІРІ ЛАНДШАФТТЫҚ ТОПОНИМИКАСЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ2013
Орталық Қазақстандағы климаттық ауытқулар2011
САЯХАТ ЖОРЫҚТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ЖОРЫҚТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ӨТКІЗУДІҢ ЖАЛПЫ НЕГІЗДЕРІ2013
Сел қауіп-қатері сақтандыру нысаны есебінде2009
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАНДА ДАМЫҒАН ЕМДІК ТУРИЗМНІҢ ОРТАЛЫҚТАРЫ2012
СПЕЛЕОТУРИЗМНІҢ ӘЛЕМ ЕЛДЕРІНДЕ ДАМУЫ2012
Сусымалығы нашар құрама жем құрауыштарының сапасын жақсарту2010
Сырдария өзенi атырауы ландшафттарының қазiргi жағдайы және экологиясы 2013
Сырдария өзені төменгі ағысы ландшафттарының құрылымдық өзгерістері2010
Сырдария өзенінің физикалық - географиялық жағдайының теориялық негіздері.ландшафттарының қазiргi жағдайы және экологиясы 2012
СЫРДАРИЯ ӨЗЕНІНІҢ ТӨМЕНГІ АЛАБЫНДАҒЫ ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІК ЖАҒДАЙДАҒЫ АГРОЛАНДШАФТАРДЫҢ ҚҰРЫЛУЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ЕТУІ 2012
Табиғи және антропогенді ландшафтарды зерттеу
ТАБИҒИ ЛАНДШАФТТАРЫ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙҒА БАҒА БЕРУ2013
ТАҢҒАЖАЙЫП ОТЕЛЬДЕР2012
Тәуелсiз Қазақстанның жер-су аттарына енген өзгерiстер 2009
Туризм - табиғатты тану
ТУРИСТІК ӘРЕКЕТТІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ2012
Туристік бизнестің отандық шетелдік тәжірибесіне салыстырмалы экономикалық талдау
ТУРИСТІК БИЗНЕСТІҢ ОТАНДЫҚ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ2012
Туристік жарыс бағдарламасы бойынша оқушылардың экологиялық танымдық-теориялық білімдерін көтеру
Туристік кәсіпорындардың маркетингтік жарнама негіздері2010
ТУРИСТІК НЫСАНДАР ЖИЫНТЫҒЫ 2012
ТУРИСТІК РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ РЕСУРСТАРЫ БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ2011
Туристік саяхат түрлері және оның адам өміріндегі маңызы
ТЯНЬ-ШАНЬ ТАУЫНЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ- ГЕОГРАФИЯЛЫҚ СИПАТЫ.САЯХАТ ЖОРЫҚТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ЖОРЫҚТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ӨТКІЗУ.2012
ҰЛЫТАУ АЙМАҒЫНЫҢ ТУРИСТІК МҮМКІНДІКТЕРІ2012
Ұңғыма құрылысын жобалау және дәлелдеу2011
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМДЕГІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ РӨЛІ2012
Шаруа қожалықтарының құқықтық және кәсіпкерлік даму негіздері
ШОПТУРИЗМНІҢ ДҮНИЕЖҮЗІНДЕ ДАМУЫ2012
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТАБИҒАТЫНЫҢ ЖАЛПЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2012
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТУРИСТІК – ЭКСКУРСИЯЛЫҚ МАҚСАТТАРДЫҢ КӨРНЕКТІЛІК ЖЕРЛЕРІНІҢ СИПАТТАМАЛАРЫ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ2012
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТУРИСТІК- ЭКСКУРСИЯЛЫҚ МАҚСАТТАРДЫҢ КӨРНЕКТІЛІК ЖЕРЛЕРІНІҢ СИПАТТАМАЛАРЫ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ2011
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТУРИСТІК- ЭКСКУРСИЯЛЫҚ МАҚСАТТАРДЫҢ КӨРНЕКТІЛІК ЖЕРЛЕРІНІҢ СИПАТТАМАЛАРЫ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ2012
Шығыс Қазақстан облысының туристік-экускурсиялық сипаттамалары
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАННЫҢ ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРЫНЫҢ ТҮЗІЛУ КЕЗЕҢДЕРІ2013
ЭКOНOМИКAЛЫҚ ГЕOГРAФИЯ КУРCЫНДA МOДУЛЬДIК ТЕХНOЛOГИЯCЫН ҚOЛДAНУ ЖӘНЕ ТӘЖIРИБЕЛIК ЖҰМЫCТAРДЫҢ НӘТИЖЕCI2012
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ФАКТОР ТУРИЗМ ДАМУЫНА КЕРІ ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАРЫНЫҢ БІРЕУІ2010
ЭТНОТУРИЗМ НЕГІЗІ – ТҰРМЫСТЫҚ ЖАСАУЛАР, ЖИҺАЗДАР МЕН БҰЙЫМДАР2012
© 2010 Барлық құқықтары сақталған